İnce Motor Beceriler

İnce motor beceriler, insanların el ve ağız gibi küçük kas gruplarını kullandığı komplike becerilerdir.İnsanoğlunun beynindeki somatosensory korteks denen bölgede en çok yer  bu beceriler için ayrılmıştır.El becerileri ve oral motor beceriler insanlar için yaşamsal bir role sahiptir. Oral motor beceriler beslenme için gereklidir, el becerileri beslenme, günlük yaşam aktivitelerinin her basamağında-giyinme,taranma,alet kullanma,sıcak soğuk ayrımı, vb için gereklidir.

Gelişim sürecinde önce kaba motor beceriler gelişir, fakat bu süreçte bazı ince motor beceriler de mevcuttur.İnce motor beceriler özellikle 2 yaşından sonra çocuğun hayatında önemini arttırmaktadır.Çocuk ellerini daha çok kullanacak ve dünyayı daha çok elleriyle keşfedecektir.Bu dönemde çocuk günlük yaşamı ve akademik hayatı için zemin oluşturmaktadır.İnce motor becerilerin gelişimi insanların zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilemetedir.

İnce motor becerileri çalışmak önemli bir uzmanlık gerektirir, bilinenlerin aksine makas, boncuk vb aktiviteler ile değil daha temel beceriler ile geliştirlir ki bu beceriler bireyin el farkındalığını arttırır ve ona yeni aktivitelerde kullanabileceği deneyimler sağlar.

İnce motor becerilerin geliştirlmesi pediatrik popülasyonda pediatrik ergoterapistlerin/ergoterapi eğitimi almış fizyoterapistlerin uzmanlık alanına girmektedir.